chevron-left chevron-right

Problemen met Intex PureSpa controlebox

Oplossingen voor problemen met de Intex PureSpa controlebox


Spa-controlebox start niet, geen elektriciteit

Het lukt niet om de controlebox op te starten. De lampjes op het schermpje van het controlepaneel branden niet en de motor in de controlebox maakt geen enkel geluid. Kortom, er is geen elektrische stroom op het apparaat.

Mogelijke oorzaken
- De controlebox heeft minimum 13 Ampère nodig om te kunnen functioneren. De stroomkringen in de meeste woningen hebben 13 tot 16 Ampère. Bij een oudere of niet-gekeurde installatie kan dat wat minder zijn waardoor er geen stroom komt op het apparaat;
- De controlebox is beveiligd met een differentieelschakelaar (RCD of stroomonderbreker): dit is het zwarte bakje op de kabel aan de stekker. Deze RCD kan in veiligheid zijn gesprongen omdat er een probleem is met de elektrische installatie (verliesstroom, hoge spanningsverschillen etc.) of kan zelf defect zijn.

Oplossingen
- Stop de stekker van een ander elektrisch apparaat in het stopcontact dat je gebruikt voor de controlebox. Controleer op die manier of er wel degelijk stroom op het stopcontact zit.
- Stop de stekker van de controlebox in een stopcontact waarvan je zeker bent dat er stroom op zit. Controleer op die manier of de controlebox op dit stopcontact wel start.
- De stekker van de controlebox moet steeds rechtstreeks in een muur- of wandstopcontact worden gestopt. Controleer of dit muur- of wandstopcontact in goede toestand verkeert. Het kan door vochtigheid licht verroest zijn of door gebruik versleten zijn. Bij zware stroombelasting kan er hierdoor oververhitting ontstaan waardoor de stekker begint te smelten. Dit probleem wordt niet veroorzaakt door de controlebox maar door het stopcontact. In dit geval dient het stopcontact en de stekker van de controlebox te worden vervangen door een geschoolde elektricien.
- Controleer in jouw elektriciteitskast of de zekering van de stroomkring waarop de controlebox is aangesloten niet in veiligheid is gesprongen. Controleer of er op de stroomkring waarop de controlebox is aangesloten geen andere apparaten met een groot wattage zijn aangesloten. Stop steeds de stekker van de controlebox rechtstreeks in een muur- of wandstopcontact.
- Het gebruik van een verlengkabel wordt afgeraden. Indien dit echter niet anders kan, moet je een voldoende zware verlengkabel (minimum 3x2.5mm) gebruiken. Als je een verlengkabel op een haspel of rol gebruikt, zorg er dan steeds voor dat de verlengkabel volledig is afgerold, zodat oververhitting wordt vermeden.
- Test de RCD.De RCD (differentieelschakelaar of stroomonderbreker) is het zwarte bakje met de kabel en stekker. Gebruik de Intex PureSpa NIET als de RCD niet correct functioneert. Test de RCD met behulp van de testprocedure uit de handleiding bij jouw Intex PureSpa. Indien de RCD steeds opnieuw in veiligheid springt of defect is, dan ontvang je geen stroom op het toestel. D.w.z. dat je geen enkel geluid hoort en geen enkel lampje ziet branden op het controlepaneel. In dat geval dient de RCD te worden vervangen. Gelieve hiervoor het probleem online te registreren bij het Service Center van Intex via https://www.intexdevelopment.com/support Na ontvangst van de registratie stelt de dienst een geschikte oplossing voor.

Spa-controlebox start niet en display slaat op tilt

Het lukt niet om de controlebox te starten. De display op het controlepaneel flikkert, toont '888' of incoherente tekens.

Mogelijke oorzaken
- Een slechte verbinding tussen het controlepaneel (bovenste deel) en de controlebox (onderste deel);
- Een defect in het controlepaneel;
- Een defect in de controlebox.

Oplossingen
- Controleer verbinding tussen controlebox en controlepaneel.
- Trek de fiche uit het contact en controleer of de pinnetjes van de fiche niet zijn vervormd of verroest.
- Indien de fiche in goede staat is, steek ze dan opnieuw in het contact (recht naar beneden duwen en niet wringen of draaien). De fiche kan slechts op één correcte manier in elkaar geschoven worden: via de uitsparing/uitstulping respectievelijk in het mannelijk en het vrouwelijk deel van de fiche.  Controleer steeds goed of de uitsparing van de ene kant precies overeenkomt met de uitstulping van de andere kant van de fiche.
- Schroef de dop er goed op. 
- Indien de controlebox opnieuw correct functioneert, zie je op de display de temperatuur verschijnen.
- Als de display blijft tilt slaan en de spa bevindt zich op een plaats waar de temperatuur soms onder de 5°C. zakt, verplaats dan de spa naar een warmere plaats, wacht 8 uren en herhaal stap 1 tot 5.
- Indien de oplossingsmethode jouw specifiek probleem niet heeft opgelost, gelieve het probleem dan online te registreren bij het Service Center van Intex via https://www.intexdevelopment.com/support  Na ontvangst van de registratie stelt de dienst een geschikte oplossing voor.

Daarnaast is het ook handig om onze blog te bekijken over problemen met de verwarming van de Intex PureSpa.