chevron-left chevron-right

Oplossingen voor problemen zandfilterpompen

Vraag en antwoord problemen zandfilterpompen

Het kan natuurlijk gebeuren dat je filterpomp niet meer goed werkt. Vaak denken mensen dan dat deze stuk is. Maar meestal is het alleen maar een probleem in de aanzuiging. Een ander veel gehoord probleem is dat de pomp een brommend of zoemend geluid produceert. In dit artikel lees je de meest voorkomende oorzaken van problemen en hoe je deze kunt oplossen.

De pomp van de zandfilter werkt niet

Mogelijke oorzaken
• Te laag waterniveau
• Verstopte zeef
• Pomp zuigt valse lucht aan
• Defecte motor of schoepenrad zit klem

Oplossingen
• Vul het bad tot het juiste waterniveau
• Maak de zeef schoon
• Draai de schroefdraaddoppen vast en controleer de slang op lekkages

Er is een slechte doorstroming in de filterpomp

Mogelijke oorzaak
• Luchtbel in pomphuis of slang

Oplossing
• Draai ontluchtingsventiel open, houd slang even omhoog, totdat water weer stroomt en uit ventiel komt. Sluit hierna het ventiel

De motor van de zandfilterpomp draait niet

Mogelijke oorzaken
• De stekker zit niet in het stopcontact
• Defecte aardlekschakelaar
• De motor is te heet geworden en de oververhittingszekering blokkeert

Oplossingen
• Stekker moet in een 3-draads stopcontact worden gestoken dat wordt beschermd door een A-Klasse aardlekschakelaar
• Vervang de zekering of reset de aardlekschakelaar. Als de zekeringen blijven doorslaan, is er mogelijk een defect in de elektra. Neem dan contact op met een elektriciën
• Laat de motor afkoelen en start nogmaals

De zandfilter zuivert het water niet

Mogelijke oorzaken
• Verkeerde pH- of chloorgehalte
• Geen filtering media in tank
• Onjuiste 6-weg klep instellingspositie
• Filter in badwand verstopt
• Teveel algen in zwembadwater

Oplossingen
• pH- of chloorgehalte aanpassen
• Tank vullen met filter media
• Stel klep in op 'FILTER' positie
• Laat de filterpomp langer draaien
• Maak het zeefje in badwand schoon

De zandfilter pompt geen of slechts heel weinig water

Mogelijke oorzaken
• Waterinlaat verstopt
• Wateruitlaat verstopt
• Aangroei of aanslag op filter
• Zandmedia verstopt met vuil
• Verkeerd aangesloten zeef en inloopaansluiting
• Aanzetting of aankoeking op het oppervlak van het filterzand
• Zuigapparaat zwembad aangesloten op het systeem
• Luchtaansluiting met draad voor inlaat is op het verkeerde gat op de folie aangesloten

Oplossingen
• Controleer in- en uitlaatslang op verstoppingen. Zo nodig losmaken
• Controleer de slangklemmen en draai ze zo nodig vast
• Maak de pre-filterkorf vaker schoon
• Was het filter
• Plaats de inloopaansluiting op de bovenste slangaansluiting van het bad. Plaats de zeef op de onderste slangaansluiting
• Verwijder ongeveer 1” zand wanneer nodig
• Verwijder enig zuigapparaat zwembad aangesloten op het systeem
• Zorg dat de luchtaansluiting met draad voor inlaat op het bovenste gat van de zwembadinlaat is aangesloten

Het zand stroomt terug in het zwembad

Mogelijke oorzaken
• Zand is te klein
• Zandbedding is verkalkt

Oplossingen
• Vervang het zand door zeoliet, polysphere of glas

Mijn zandfilterpomp maakt opeens veel lawaai

In de meeste gevallen is de pomp niet kapot, maar gaat er iets niet goed in de aanzuiging.   

Mogelijke oorzaak 1: grote afstand tussen pomp en zwembad
Bij een grote afstand tussen de filterpomp en het zwembad heeft de pomp moeite met aanzuigen van het water. Verkort indien mogelijk de afstand en plaats de pomp ter hoogte van het zwembad. Is het niet mogelijk de afstand te verkleinen? In dat geval is de enige oplossing het installeren van een krachtigere filterpomp.

Mogelijke oorzaak 2: valse lucht in de leiding
Zowel de slangen als de filter moeten gevuld zijn met water. Om het water goed te kunnen rondpompen mag er geen lucht in de slangen zitten. Loop daarom voor de zekerheid even alle koppelingen en slangen na. Draai de koppelingen goed dicht zodat er geen lucht bij kan en/of aanzuigingskracht kan ontsnappen. Zet hierna de pomp opnieuw aan.    

Mogelijke oorzaak 3: de waaier van de pomp zit vast
Haal de zwembadpomp uit elkaar om te kijken of er vuil in zit wat de waaier kan tegenhouden. Maak vervolgens de pomp schoon met een droge doek. Kun je de waaier met de hand draaien of gaat dit heel stroef? Wanneer het stroef gaat, kan er nog vuil in de waaier zitten.

Mogelijke oorzaak 4: de condensator is versleten
De condensator vormt de startmotor van de pomp en is op den duur versleten. Dit kun je controleren door te kijken of de condensator is opengesprongen en/of je een brandlucht ruikt. Springt de zwembadpomp wel aan als je de ventilator een zwiep geeft? Dan is de condensator kapot of versleten. Gelukkig kun je de condensator gewoon (laten) vervangen.

De drukmeter van de zandfilter werkt niet

Mogelijke oorzaken
• Verstopte inlaat van de drukmeter
• Schade drukmeter

Oplossingen
• Verwijder enige obstakels in de invoer door het af te schroeven van de 6-weg klep

De slang van de zandfilter lekt

Mogelijke oorzaken
• Moer slang zit niet stevig vast
• Slangaansluiting passing o-ring / L-vormige o-ring vermist

Oplossingen
• Draai de schroefdraaddoppen (opnieuw) goed vast
• Verzeker je ervan dat o-ring/L-vormige o-ring op zijn plaats zit en niet beschadigd is

De 6-wegklep / bedekking van de zandfilter lekt

Mogelijke oorzaken
• Zand tank o-ring vmist
• Zand tank o-ring vuil
• Flensklem niet stevig
• 6-weg klep schade

Oplossingen
• Verwijder 6-weg klepbedekking en verzeker je ervan dat de o-ring op zijn plaats zit
• Maak o-ring zandtank schoon met water uit tuinslang
• Zet de klem vast met de bijgeleverde moersleutel

De zandfilter luchtaansluiting met draad voor inlaat / luchtstroomklep lekt

Mogelijke oorzaken
• Zuigerklep is niet goed aangebracht
• Luchtstroomklep is niet goed vast en naar boven gericht
• Interne afdichting van luchtstroomklep is verstopt
• Interne afdichting van luchtstroomklep is vuil
• Luchtstroomklep is stuk

Oplossingen
• Maak de zuigerklep stevig vast of installeer opnieuw
• Maak de luchtstroomklep stevig vast en zorg dat deze naar boven is gericht
• Schakel pomp in en laat enkele seconden werken. Schakel dan uit, herhaal dit 3 keer
• Haal de luchtstroomklep af, verwijder het vuil met water en plaats de klep terug
• Vervang door een nieuwe luchtstroomklep

De tijdsklok / timer van de zandfilter is niet accuraat of de timer kan niet worden ingesteld

Mogelijke oorzaken
• Binnenste tijdsklok kapot

Oplossingen
• Schakel de pomp uit en herstart 5 minuten later
• Reset de tijdsklok