chevron-left chevron-right

Foutmeldingen Intex PureSpa

Veelvoorkomende foutmeldingen Intex PureSpa oplossen

Het kan gebeuren dat er een foutmelding op het diplay van de controlebox van jouw Intex PureSpa veschijnt. We omschrijven hier de 10 meest voorkomende foutmeldingen en de oplossingen om deze fouten te verhelpen.

Foutcode E90

Oorzaak
Er is geen waterstroom

Oplossingen
• Controleer of de stekker in het stopcontact zit en de unit aangezet is;
• Controleer of er geen vuil in de uitlaat zit;
• Reinig of vervang de filter;
• Zorg ervoor dat de in- en uitlaat van de spa en de filterpomp niet verstopt zijn.

Foutcode E91

Oorzaak
Er is te weinig zout toegevoegd.

Oplossingen
• Wanneer het zoutgehalte te laag is, zul je zout moeten toevoegen. Het chloride gehalte moet altijd tussen de 1-3 ppm zitten. Je kunt dit testen met test strips;
• Als het zoutgehalte goed is, kan het zijn de er te veel kalkaanslag op de elektroden zitten. Wanneer dit het geval is, kan je de elektroden schoonmaken. 

Foutcode 92

Oorzaak
Er is teveel zout toegevoegd.

Oplossingen
• Schakel de controlebox uit door op de ON/OFF-knop te drukken. Haal de stekker uit het stopcontact;
• Laat zo’n 25% van het water uit de spa lopen;
• Steek de stekker terug in het stopcontact. Schakel het systeem terug aan door op de ON/OFF-knop te drukken;
• Vul de kuip opnieuw aan met leidingwater. Ververs tot de foutmelding van de display verdwijnt.

Foutcode 94

Oorzaak
De watertemperatuur is te laag.

Oplossingen
• De temperatuur in de omgeving is onder de 4ºC en het is raadzaam de spa of pomp niet te gebruiken;
• Verhoog de watertemperatuur met de hiervoor bestemde knop.

Foutcode 95

Oorzaak
De watertemperatuur is te hoog.

Oplossingen
• Verlaag de watertemperatuur met de hiervoor bestemde knop;
• Zet de controle unit uit. Zodra de watertemperatuur gezakt is kun je opnieuw starten.

Foutcode 96

Oorzaak
Er is een systeemfout.

Oplossingen
• Schakel de controlebox uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht 30 seconden, steek de stekker opnieuw in het stopcontact en schakel het toestel opnieuw in;
• Laat de lucht uit de controlebox ontsnappen. Schakel de controlebox uit. Schroef de doppen van de connectie 'B' en 'C' af tot het water eruit komt. Op die manier kan de lucht uit de controlebox ontsnappen. Schroef de doppen er terug op. Schakel de controlebox terug aan;
• Indien de spa gebruikt werd of gestockeerd werd in een te koude omgevingstemperatuur: Verplaats de controlebox naar een warmere plaats. Schakel het toestel uit en haal het uit het stopcontact. Plaats de meegeleverde zwarte doppen aan de binnenkant van de kuip op de waterin- en uitlaten, zodat het water er niet kan uitlopen. Koppel de controlebox los van de kuip en plaats hem in een verwarmde kamer. Wacht een 12-tal uur zodat de controlebox op kamertemperatuur kan komen.

Foutcode 97

Oorzaak
Er is een probleem met de doorstroming van het water in de controlebox.

Oplossingen
• Indien de controlebox oververhit is geraakt (bvb. door te veel blootstelling aan zonnestralen), verplaats je de spa naar een koelere plaats. Daarna kun je de controlebox opnieuw inschakelen;
• Indien de spa opgesteld staat op een te koude plaats (bv. in een omgevingstemperatuur die 's nachts onder 5°C. daalt), dan verplaats je hem naar een warmere plaats. Daarna wacht je 8 uur tot de controlebox terug op temperatuur is en schakel je hem opnieuw aan. Indien je niet beschikt over een warmere plaats, dan berg je de spa op; 
• Soms is het water te hard waardoor de filter blokkeert en het waterdebiet te laag is. Reinig in dat geval de filtercassette en controleer of de PH-waarde van het water binnen de normen valt. Indien niet, behandel het met de juiste chemische producten.

Foutcode 98

Oorzaak
De watertemperatuursensor is in veiligheid gesprongen of defect.

Oplossingen
• Indien de spa op een plaats staat waar de omgevingstemperatuur onder 5°C. kan dalen: verplaats de spa naar een plaats waar het permanent 13°C of meer is. Laat de spa 12 uur op kamertemperatuur komen. Schakel de spa opnieuw aan. Indien je niet over dergelijke ruimte beschikt, berg de spa op;
• Druk met een voldoende lang en hard voorwerp op de reset-knop aan de zijkant van de controlebox en wacht tot je een 'klik' hoort.

Foutcode 99

Oorzaak
De watertemperatuursensor is defect.

Oplossingen
• Schakel de controlebox uit. De sensor bevindt zich in de controlebox. Als consument mag je deze box niet openen. Zet de controlebox uit en haal de stekker uit het stopcontact;
• Registreer het probleem online bij het Intex Service Center via www.intexdevelopment.com.

Foutcode END

Oorzaak
De pomp is in "slaapstand" gesprongen.

Oplossingen
• Druk op de waterfilterknop om de fi lterpomp nogmaals te activeren.