chevron-left chevron-right

Foutmeldingen Bestway Lay-Z-Spa

Veelvoorkomende foutmeldingen Bestway Lay-Z-Spa oplossen

Het kan gebeuren dat er een foutmelding op het diplay van de controlebox van jouw Bestway Lay-Z-Spa veschijnt. We omschrijven hier de 7 meest voorkomende foutmeldingen en de oplossingen om deze fouten te verhelpen.

Foutcode E01
De waterdebietsensoren werken zonder dat je op de filter- of verwarmingsknop drukt.

Oorzaken
• De waterdebietsensor-flags kwamen niet terug naar de correcte positie;
• De waterdebietsensoren zijn kapot.

Oplossing
• Haal de stekker uit het stopcontact, sla tegen de zijkant van de pomp, maar niet te hard, en steek de stekker weer in het stopcontact.

Foutcode E02
Na het starten of tijdens de functies voor filteren en/of verwarmen detecteren de waterdebietsensoren geen waterdebiet.

Oorzaken
• Je bent vergeten de 2 stoppen uit de binnenkant van het zwembad te verwijderen;
• De filtercassettes zijn vuil;
• Activeer het filter- of verwarmingssysteem en houd je hand voor de afvoerleiding in de opblaasbare jacuzzi om te voelen of je water weg voelt stromen;
• Er stroomt geen water weg, de waterpomp is kapot;
• Er stroomt water weg maar het alarm E02 verschijnt, de waterdebietsensoren zijn kapot;
• Filterblokkering;
• Gebogen leidingen of slechte waterdoorstroming door de plastic leidingen van de voering;
• Vuilroosters zijn geblokkeerd: vuilroosters kunnen geblokkeerd worden door hard water door de opbouw van kalkaanslag;
• Kapotte sluitringen, de sluitringen in de spakoppelingen kunnen kapot of versleten zijn.

Oplossingen
• Verwijder de 2 stoppen voor het verwarmen; raadpleeg het gedeelte Montage in de gebruikershandleiding;
• Verwijder de filterset uit de binnenkant van het zwembad en druk op de filter- of verwarmingsknop. Als er geen alarm verschijnt, reinig of vervang dan de filtercassettes en installeer de filterset in de spa;
• Reinig het filter en controleer op schade. Vervang of her installeer waar nodig;
• Controleer via de spa-aansluiting om te kijken of de leidingen gebogen zijn;
• Leeg de oplaasbare jacuzzi en plaats een tuinslang in de leidingen om het vuil weg te spoelen. Om er zeker van te zijn dat al het vuil is verwijderd, herhaal je deze handeling vanaf de buitenkant naar de binnenkant van de spa. Met een tandenborstel kun je hardnekkig vuil verwijderen;
• Controleer de sluitringen in de koppeling op schade. Schroef de koppelingen los en verwijder de sluitring voor nadere inspectie.

In deze video vindt je meer informatie over hoe je deze foutmelding oplost: https://youtu.be/WB-0Upy0GQU

Foutcode E03
De thermometer van de pomp geeft een watertemperatuur van minder dan 4°C (40°F) weer.

Oorzaken
• De watertemperatuur is lager dan 4°C. (40°F);
• Als de watertemperatuur hoger is dan 7°C (44,6°F), dan is de thermometer van de pomp kapot.

Oplossingen
• De spa is niet ontworpen om te werken met watertemperaturen die lager zijn dan 4ºC (40°F);
• Koppel de pomp los en start de pomp pas opnieuw als de watertemperatuur 6°C (43°F) bereikt.

BELANGRIJK: Druk op de reset-knop van de pomp voor je de pomp opnieuw opstart.

Foutcode E04
De thermometer van de pomp geeft een watertemperatuur van meer dan 50°C (122°F) weer.

Oorzaken
• De watertemperatuur is hoger dan 50°C (122°F);
• Als de watertemperatuur lager is dan 45°C (113°F), dan is de thermometer van de pomp kapot.

Oplossingen
• De spa is niet ontworpen om te werken met watertemperaturen boven de 40°C (104°F);
• Koppel de pomp los en start de pomp pas opnieuw als de watertemperatuur 38°C of minder bereikt.

BELANGRIJK: Druk op de reset-knop van de pomp voor je de pomp opnieuw opstart.

Foutcode E05
Er zijn problemen met de aansluitingen van de pompthermometer.

Oorzaken
• De connectors van de pompthermometer werken niet correct;
• De pompthermometer is kapot.

Oplossing
• Neem voor meer instructies contact op met de supportafdeling van Bestway via www.bestwaycorp.eu.

Foutcode E08
De handmatige thermische beveiliging reset heeft een probleem.

Oorzaak
• De handmatige thermische-beveiliging reset wordt uitgeschakeld.

Oplossingen
• Koppel de pomp los van het stopcontact en druk op de reset-knop en steek de stekker van de pomp weer in het stopcontact;
• Als het alarm nog altijd aanwezig is, controleer dan de instructies betreffende de reset-knop in de handleiding.

Foutcode 6CF
De aardverbinding mislukt.

Oorzaken
• De aardverbinding van jouw woning heeft een probleem;
• De pomp heeft een probleem.

Oplossing
• Neem voor meer instructies contact op met de supportafdeling van Bestway via www.bestwaycorp.eu.